کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس در تهران گران شد
کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس در تهران گران شد

اجتماعی - تاریخ: ۹-۱۲-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه تاکسی،‌اتوبوس و مترو خبر داد. اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه در کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو بررسی شد، افزود: به صورت میانگین اعضای کمیسیون با افزایش حدود 12 درصد موافقت کردند. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری افزایش 25 درصدی نرخ کرایه‌ها بوده است گفت: با توجه به شرایط
حاکم از جمله قطع مقطعی بیمه و
تک نرخی شدن قیمت سوخت، اعضای کمیسیون
تصمیم گرفتند که نرخ کرایه تاکسی
15 درصد افزایش یابد و نرخ کرایه مترو و اتوبوس متوسط 12 درصد افزایش یابد. شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس تصمیم گیری اعضای کمیسیون مقرر شد که در مسیرهایی شاهد افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی باشیم که مبلغ کرایه مشخص و بدون اعداد خرد باشد، افزود: این افزایش نرخ تنها در کمیسیون حمل و نقل مصوب شده و باید در صحن علنی شورای شهر تهران به تصویب برسد.