فروش داروهای سقط جنین در داروخانه ها تخلف است
فروش داروهای سقط جنین در داروخانه ها تخلف است

اجتماعی - تاریخ: ۷-۱۱-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای سقط جنین به هیچ وجه نباید در داروخانه ها توزیع شود و اگر توزیع شود، تخلف است.به گزارش ایرنا، رسول دیناروند افزود: داروهای سقط جنین فقط در بیمارستان ها و داروخانه های
منتخب وزارت بهداشت توزیع می شوند.دیناروند اظهار داشت: داروخانه های منتخب داروخانه هایی هستند که نظارت بر آنها جدی و حساس است و این داروخانه ها با حساسیت بیشتری اداره می شوند.رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اگر این دارو به راحتی در دسترس قرار داشت در بازار قاچاق قرار نمی گرفت و به خاطر اینکه توزیع و مصرف این دارو شرایط خاصی برای مصرف دارد در داروخانه های منتخب توزیع می شود به همین دلیل در بازار ناصر خسرو به صورت قاچاق وجود دارد.دیناروند اظهار داشت: علت وجود کالای قاچاق و شبکه سیاه ناصر خسرو این است که دسترسی راحتی برای کسانی که سقط جنین غیر قانونی انجام
می دهند به وجود آید.وی گفت: برخورد با بازار قاچاق ناصر خسرو باید به صورت جدی انجام شود. داروهای قاچاق متاسفانه همچنان در ناصر خسرو وجود دارد و کسانی که از این بازار دارو تهیه و مصرف می کنند مسئولیت مصرف این اقلام
غیر مجاز بر عهده خودشان است.