بوتفلیقه مخالفانش را در پارلمان دور زد

بین الملل - تاریخ: ۲۲-۱۰-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
ساختار پارلمان الجزایر با تعیین عبدالقادر بن صالح برای ریاست مجلس الامه (مجلس علیای) پارلمان برای دوره جدید با تمدید دوره حضور سیاستمداران حامی بوتفلیقه در پارلمان و خلاص شدن وی از مخالفانش تکمیل شد.به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر با تعیین مجدد 17 سناتور در پارلمان الجزایر که شش سال کامل نیز در این نهاد بودند، دست به اقدام غافلگیرانه‌ای زد که از برجسته‌ترین این افراد عبدالقادر بن صالح، هم‌پیمان بوتفلیقه و مرد شماره دو نظام الجزایر است که بار دیگر به عنوان رئیس مجلس علیای پارلمان انتخاب شد. عبدالقادر 74 ساله از سال 2002 تصدی این منصب را بعد از تمدید حضور نیمی از اعضای پارلمان در انتخابات 29 دسامبر برعهده دارد.رئیس مجلس الامه (اتاق دوم پارلمان) دومین شخصیت مهم نظام است و در صورت خلا در پست ریاست جمهوری (مرگ یا استعفا)، تصدی منصب ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد.همچنین بن صالح به نمایندگی از رئیس جمهور در مناسبت‌های مهم از زمان بیماری بوتفلیقه در سال 2013 شرکت می‌کند و با مقامات در هنگام سفرشان به الجزایر دیدار می‌کند.بوتفلیقه تمام اعضایی را که باید انتخاب کند را نکرده است اما با انتصاب‌های اخیرش رویاهای سیاستمداران مخالفش را که خواهان حضور در مجلس علیای پارلمان الجزایر بودند، به هم زد.