دستاوردی مهم برای پایان تزریق روزانه مبتلایان دیابت

زندگی - تاریخ: ۲۲-۱۰-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
سلول های کاملا کاربردی لوزالمعده از سلول‌های پوست انسان با موفقیت در آزمایشگاه کشت داده شدند که این دستاورد می‌تواند به معنی پایان تزریقات روزانه انسولین برای دیابتی‌ها باشد.به گزارش ایسنا، این سلول‌های آزمایشگاهی بر روی موش ها آزمایش شدند و از ابتلای این حیوانات به دیابت جلوگیری کردند. تحقیق اخیر همچنین پیشرفت‌های چشمگیری را در فناوری برنامه‌ریزی مجدد سلولی نشان داد که به دانشمندان اجازه خواهد داد تا به طور موثری تولید سلول‌های لوزالمعده را افزایش داده و چندین تریلیون سلول هدف را به شیوه‌ای کنترل شده و گام به گام تولید کنند. این دستاورد، راه را برای مدل سازی بیماری و غربالگری دارو هموار و درمان سلولی شخصی‌ برای بیماران دیابتی را گامی دیگر به واقعیت نزدیک کرده است.محققان در این تحقیق ابتدا از مولکول‌های دارویی و ژنتیکی برای برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های پوستی به سلول‌های پیش‌ساز آندودرم استفاده کردند، این سلول‌ها، سلول‌های تکوین اولیه‌ای هستند که برای تبدیل شدن به یکی از انواع اندام‌های بدن طراحی شده‌اند.