یک جامعه‌شناس : وقت‌گذرانی در فضای مجازی، تفریح نیست
یک جامعه‌شناس : وقت‌گذرانی در فضای مجازی، تفریح نیست

صفحه ۲۴ - تاریخ: ۲۱-۱۰-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته توسط وزارت ورزش و جوانان انجام شده است، 31 درصد جوانان اوقات فراغت خود را به بطالت، 27 درصد در فضای مجازی، دو درصد در مطالعه و 12 درصد در تماشای تلویزیون گذرانده‌اند. این درحالیست که بر اساس این آمار متاسفانه در اثر نبود
اطلاع رسانی به موقع و صحیح، 85 درصد جوانان از برنامه‌های اجرا شده اوقات
فراغت اطلاع نداشته‌اند. بر همین اساس افسر افشار نادری، جامعه‌شناس در مورد ضرورت تفریح و اوقات فراغت در افراد به ویژه جوانان به آنا گفت: اوقات فراغت زمانی است که افراد به خود اختصاص می‌دهند و این زمان از لحاظ روحی و روانی بسیار روی افراد تاثیرگذار است. افراد صرف نظر از کارهایی که در طول روز انجام می‌دهند باید به عنوان اوقات فراغت زمانی را به خود اختصاص دهند. این جامعه شناس با انتقاد از تفاوت تفریحات زنان و مردان در کشور گفت: متاسفانه در جامعه ما تفریحات، جنسیتی است و برخی از برنامه‌ها برای مردان جنبه تفریحی دارد اما زنان حتی اجازه پرداختن به آن تفریح را ندارد به عنوان نمونه می‌توان به دوچرخه سواری و انجام ورزش در خیابان اشاره کرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه امروزه بسیاری از افراد بیشترین زمان روزانه خود را در رسانه‌های کوچک و فضاهای مجازی سپری می‌کنند و به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح برای گذران اوقات فراغت با مشکلات روحی و روانی مواجه می‌شوند زیرا مردم تصور می‌کنند ارتباط برقرار کردن با دوستان و همکاران در گروه‌های مجازی به معنای گذران اوقات فراغت است در حالی که در واقع چنین نیست. افشار نادری گفت: افرادی که به صورت روزانه زمانی را برای اوقات فراغت و تفریح خود در نظر نمی‌گیرند به مرور زمان دچار افسردگی و خستگی مفرط می‌شوند.