یک پیشنهاد به شورای نگهبان
یک پیشنهاد به شورای نگهبان

صفحه آخر - تاریخ: ۱۲-۱۰-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
حسام الدین آشنا-داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان باید آزمون کتبی و شفاهی بدهند تا شورای نگهبان صلاحیت فقهی آنان را احراز کند ؛ پیشنهاد می کنم شورای نگهبان از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم در زمینه آشنایی با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آزمونی بگیرد.