میزهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان
در استان‌ها راه‌اندازی شد

صفحه آخر - تاریخ: ۲۹-۰۹-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
رئیس کارگروه استان‌های شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: ستادهای انتخاباتی با محوریت خود کاندیدا و احزاب حامی آنها شکل می‌گیرد یعنی بعد از اینکه لیست کاندیدا نهایی شد ستادها با محوریت احزاب و کاندیدا تشکیل می‌شود. حسین مرعشی رئیس کار گروه استان‌های شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفتگو با فارس با بیان اینکه میزهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان در استان‌ها تشکیل شده است گفت: میز انتخابات در هر استان برای پشتیبانی از اصلاح‌طلبان آن استان تشکیل شده است. وی افزود: میزهای انتخابات نقش رابطی بین شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و شورای اصلاح‌طلبان هر استان دارد و وظیفه شورای عالی اصلاح‌طلبان تصویب سیاست‌ها، پیگیری مسائل شورای اصلاح‌طلبان هر استان و در برخی موارد نقش داوری برای رفع مشکلات در بین اصلاح‌طلبان است. رئیس کار گروه استان‌های شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مورد ستادهای انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان نیز گفت: ستادهای انتخاباتی با محوریت خود کاندیدا و احزاب حامی آنها شکل می‌گیرد یعنی بعد از اینکه لیست کاندیدا نهایی شد ستادها با محوریت احزاب و کاندیدا تشکیل می‌شود. مرعشی در پایان از برگزاری همایش داخلی هیئت رئیسه‌های شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در استان‌ها و روسای میزهای انتخاباتی با محمدرضا عارف خبر داد.