سوریه مانع بازگشت روابط عادی حماس با ایران است!

سیاسی - تاریخ: ۲۵-۰۹-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
احمد یوسف درباره روابط کنونی حماس و ایران گفت: اختلاف برسر پرونده سوریه همچنان بر روابط دوجانبه تاثیر می گذارد با وجود این، حمایت ایران در حال حاضر به حماس
محدود است.
یوسف افزود: «ایران همچنان به ارائه حمایت مالی و لجستیکی و نیز
آموزش دادن گردان های قسام پایبند است.» به گزارش انتخاب، وی بر توجه حماس به حفظ روابطش با ایران به عنوان یک کشور اسلامی حامی مسئله فلسطین تاکید کرد و افزود: پرونده سوریه همچنان مانع بازگشت روابط به حالت عادی می شود.