نرخ تورم آبان 1/13 درصد اعلام شد

اقتصادی - تاریخ: ۳-۰۹-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12ماهه منتهی به آبان ماه امسال را 13.1 درصد اعلام کرد.گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور نشان می‌دهد، شاخص کل (بر مبنای 100 = 1390) در آبان ماه امسال به عدد 220.1 رسیده که نسبت به ماه قبل هفت دهم درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 10.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع درماه قبل (10.9 درصد) کاهش یافته است.درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12ماه منتهی به آبان ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (13.3درصد) کاهش یافته است.شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 250.6 رسیده که نسبت به ماه قبل
سه دهم درصد افزایش داشته است.همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 248.4رسیده که نسبت به ماه قبل سه دهم درصد افزایش داشته است.در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل هشت درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 11.2 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 7.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.9درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه امسال (10.8 درصد) افزایش داشته است.شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در آبان ماه امسال به رقم 209.7 رسیده که 0.9‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.1 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 14 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مهرماه امسال(14.4 درصد) کاهش یافته است.