صفحه ۷

صفحه ۷ - تاریخ: ۲۸-۰۸-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱

فقط تیتر
اعتراض افغانستان به تصمیم آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
 از واکنش به فجایع جامعه بشری تا جایگاه کتاب
«رحیم معینی کرمانشاهی» درگذشت
سینمای ایران جوانان را پیر می کند!
 در خانه هنرمندان ایران رونمایی شد
 چرا آلبوم شهرام ناظری منتشر نشد؟
 «پل واکر» را نپذیرفت