کمیسیون ویژه برجام دیگر تمام شده است

سیاسی - تاریخ: ۲۰-۰۸-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون یکشنبه آینده سازوکارهای کمیته نظارت بر اجرای برجام را مشخص می کند. حجت الاسلام والمسلمین حسین سبحانی نیا اظهار داشت: ما چارچوب تدوین شده در مورد کمیته نظارت بر اجرای برجام مجلس را در اختیار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گذاشتیم تا اگر در این راستا نظری دارند ارائه کنند. وی افزود: طبق قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که در مجلس مصوب شد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد، این بدین معناست که امور مربوط به نظارت بر اجرای برجام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری می شود. به گزارش ایرنا، سبحانی نیا با تاکید بر این که جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تشکیل کمیته نظارت بر اجرای برجام یکشنبه آینده برگزار می شود گفت: در این جلسه اعضای کمیته نظارت بر اجرای برجام مشخص می شوند. وی با اشاره به این که برای انتخاب اعضای این کمیته دو سازوکار در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: دو سازو کار این است که یا تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این کمیته عضو شوند یا این که همه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس عضو این کمیته شده و به هر کدام در این زمینه وظایفی داده شود. سبحانی نیا گفت: نظر نهایی در مورد این موضوع در جلسه روز یکشنبه هفته آینده مشخص می شود. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد این که ماموریت کمیسیون ویژه برجام پایان یافته است گفت: ماموریت کمیسیون ویژه
برجام ارائه گزارش به صحن علنی مجلس بود که در نهایت این اتفاق افتاد، از این رو دیگر این
کمیسیون موضوعیت ندارد. سبحانی نیا تاکید کرد: در این راستا هیئت رئیسه مجلس مصوبه ای داشته که کل گزارشات برجام برای ادامه کار در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
قرار گیرد.