کدام گروه شغلی بیشترین درآمد سالانه را دارد؟

اقتصادی - تاریخ: ۲۵-۱۰-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۲۴.۴درصد افزایش از ۴۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
به گزارش ایسنا، یکی از اساسی‌ترین مطالعات آماری که به منظور تحقق اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، در اغلب کشورهای جهان صورت می‌گیرد، بررسی هزینه و درآمد خانوار است که از طریق آن می‌توان به چگونگی هزینه‌ها و درآمدهای خانوار و روند تغییرات آنها و آمار و اطلاعات دیگر پی برد.
در طرح هزینه و درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران برای مناطق شهری و روستایی به اجرا در می‌آید، درآمد معادل مجموع درآمد پولی و غیرپولی در نظر گرفته می‌شود که اجزای مختلفی را در برمی گیرد و الزاما به معنای میزان دریافتی نقدی خانوار طی یک سال نیست.
درآمد خانوار اعم از پولی و غیرپولی از سه بخش درآمد حاصل از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری (عمومی، تعاونی و خصوصی)، مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه شامل حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی و سایر منابع نظیر درآمد حاصل از حسابهای پس انداز سپرده و سود سهام، کمک هزینه تحصیلی، درآمد حاصل از اجاره منزل، باغ، زمین و کمکهای دریافتی از سازمان‌های اجتماعی تشکیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۲۴.۴درصد افزایش از ۴۳۵میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ به ۵۴۱میلیون ریال در سال ۱۳۹۸
رسیده است.
بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال گذشته طی سالهای۱۳۹۲تا ۱۳۹۸ مربوط به افزایش درآمد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ بوده است. در این فاصله متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است.