١٠٣٣ مسمومیت با CO در تهران از ابتدای مهر تاکنون

اجتماعی - تاریخ: ۲۵-۱۰-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران از رتبه یک منطقه پردیس در گازگرفتگی‌های چهار ماه گذشته خبر داد.سید رضا معتمدی در گفتگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد:
از ابتدای مهر ماه تا روز جاری حدود
١٠٣٣ مورد گازگرفتگی با مونوکسید کربن در سطح تهران بزرگ به مرکز اورژانس تهران گزارش شده است.بخش‌های مرکز اورژانس تهران به شش ناحیه تقسیم‌بندی شده است، در ناحیه شمال ٢٠٣ مورد گازگرفتگی با مونوکسید کربن، در ناحیه جنوب ٢٠٣ مورد، در ناحیه شرق ٢٢٩ مورد، در ناحیه غرب ١۶۴ مورد، در ناحیه مرکز ١۵۶ مورد و در ناحیه اسلامشهر ٧۴ مورد گزارش شده است. همچنین طی مدتی که اشاره کردیم ۴ عملیات اورژانس هوایی نیز انجام شده است.شهر پردیس استان تهران با ٣۴ مورد گازگرفتگی با گاز مونوکسید کربن بیشترین آمار گازگرفتگی استان تهران را داشته است. پس از آن نیز منطقه
چهار شهرداری تهران با ١۵ مورد در مرتبه دوم قرار دارد.