کاهش محدودیت‌ها در مناطق نارنجی و قرمز اتفاق نمی‌افتد

اجتماعی - تاریخ: ۲۵-۱۰-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش محدودیت‌ها‌ فقط در مناطق زرد و آبی کرونا اجرا می‌شود که میزان بستری کمتری دارند، تاکید کرد: قرار نیست در مناطق نارنجی یا قرمز اجرایی شود.لاری گفت: همچنین پروتکل‌های سخت گیرانه‌ای برای مشاغل پرخطر در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال انجام تست‌های تشخیص سریع برای کارکنان تالارها و کنترل
کد ملی افراد از نظر انجام تست کرونا و مثبت بودن یا نبودن تست آنها انجام می‌شود. همچنین محدودیت‌های ظرفیتی برای مشاغل پرخطر نیز در نظر گرفته می‌شود. /ایسنا