آثار منفی ازدواج صوری برای مهاجرت

سیاسی - تاریخ: ۲۵-۱۰-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
امان الله قرایی مقدم‪-‬ یکی از آفاتی که به جامعه وارد شده، فرار مغزها و نخبگان از کشور است. البته در این میان افراد زیادی هم وجود دارند که دوست دارند به دلایلی از کشور مهاجرت کنند از همین رو برخی‌ها برای این کار، دست به اقداماتی می‌زنند که جز ضرر و زیان و تبعات منفی هیچ آثار دیگری ندارد. مثلا برخی از زنان برای آنکه بتوانند از کشور مهاجرت ‌کنند تن به ازدواج صوری می‌دهند. به این دلیل که طبق قانون زمانی که زن می‌خواهد از کشور خارج شود، اگر مجرد باشد نیاز به اذن پدر و در غیر این صورت نیاز به اجازه همسر دارد. به هر حال این قانونی است که به اشتباه در حق زنان صورت گرفته است و برخی از زنان از آنجا که نمی‌توانند از کشور خارج شوند تصمیم می‌گیرند ازدواج صوری کنند حتی اگر بدانند چه عواقبی در انتظارشان است. اما این نوع از ازدواج نه تنها دوام نخواهد داشت بلکه دارای آثار منفی‌ای نیز است. از تبعات منفی این نوع از ازدواج می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ممکن است برخی از زنان بعد از مهاجرت ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارند از همه بدتر آنکه این نوع ازدواج بدآموزی دارد چرا که ممکن است اثرات بدی را هم بر روی زنانی که پایبند به اخلاق و اصول دینی هستند بگذارد.
به طور کلی چنین ازدواج صوری جهت مهاجرت نشان از فروریختگی فرهنگی و ارزشی در جامعه دارد و از سوی دیگر نظام خانوادگی را مورد تهدید قرار می‌دهد و سبب ایجاد بدبینی در میان کسانی می‌شود که می‌خواهند ازدواج کنند. بعضا نیز می‌تواند فرد را به افسردگی،پرخاشگری و درنهایت خودکشی بکشاند.