روحانی از نماینده‌ای شکایت نکرده است

سیاسی - تاریخ: ۵-۰۹-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: «رویکرد دولت شکایت از نمایندگان مجلس نیست.در اینکه دکتر روحانی شخصا شکایتی را از نمایندگان مطرح نکرده تردیدی ندارم.» به گزارش ایرنا، امیری خاطرنشان کرد: «به موجب قانون مجازات اسلامی اهانت به تعدادی از مقامات دولتی از جمله ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شود بنابراین به احتمال قوی از این باب مدعی‌العموم ورود کرده باشد.»