درباره تومورهای استخوان گیجگاه

زندگی - تاریخ: ۲-۰۹-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
دکتر عبدالحمید حسین نیا‪-‬ 1ـ تومورهای استخوان گیجگاه فوق العاده نادرهستند و از نظر ارائه و پیش آگهی به طور خارق العاده‌ای می‌توانند متغیر باشند.
2ـ اغلب وقفه‌ای در تشخیص پیش می‌آید در انجام نمونه‌برداری بافتی(بیوپسی) از نواحی ناسالم گوش که مقرون به مصلحت است، هرگونه سرعت در روند شخیص و درمان،بیماری را بهبود می‌بخشد.
3ـ بررسی مناسب پرتونگاری سنگ بنای برنامه درمانی محسوب می‌شود.
4ـ پیشرفت کم شنوایی یک طرفه در بیماری که بدخیمی قبلی داشته ممکن است نمودار تومور ثانویه‌ای باشد در استخوان گیجگاه.
5ـ تدابیر درمانی برای اغلب این تومورها بستگی به شواهد تراز4 (Leve- 4 evidence) دارد.
6ـ انتشار داخل جمجمه‌ای چندان شایع نیست و رویکرد چندگانه مصلحت آمیز
است.