ارتباط درهم تنیده آرتریت روماتوئید و سرطان

زندگی - تاریخ: ۲-۰۹-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
سرطان و آرتریت دو شرایطی هستند که ممکن است بی‌ارتباط با یکدیگر به نظر برسند، اما مطالعات پژوهشی و درمانی نشان داده‌اند که آنها می‌توانند ارتباط نزدیکی با هم داشته، حتی به گونه‌ای که جدا کردنشان از یکدیگر دشوار باشد.
به گزارش گروه سلامت عصر ایران، درمان این دو بیماری در یک بدن نیازهای ناسازگاری را به همراه دارد.در شرایطی که فعال کردن و تقویت سیستم ایمنی یکی از راه‌های مبارزه با سرطان است، یک سیستم ایمنی بیش از حد فعال آن چیزی است که موجب یک بیماری خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید می‌شود.شرایط زمانی بدتر می‌شود که بدانیم برخی داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید استفاده می‌شوند ممکن است موجب بروز انواع خاصی از سرطان شده و برخی داروهای درمان سرطان نیز نشان داده‌اند که می‌توانند در ابتلا به آرتریت روماتوئید نقش داشته باشند.