ترامپ: دکتر فائوچی یک دموکرات است

اجتماعی - تاریخ: ۲۷-۰۷-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
دونالد ترامپ در جریان تجمعی گفت دکتر آنتونی فائوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا «یک دموکرات» است و در ظاهر به تمسخر او پرداخت. رئیس جمهور آمریکا خطاب به جمعیت مستمعینش در تجمعی در شهر گرینویل اظهار کرد، دکتر آنتونی فائوچی در زمینه توصیه‌های مربوط به زدن ماسک غیرمنسجم بوده است. او گفت: و او گفت ماسک نزنید. تحت هیچ شرایطی ماسک نزنید. ماسک نزنید. نزنید.نزنید. نزنید. درست است؟ بنا براین ما ماسک نمیزنیم سپس آنها می‌گویند اوه ماسک بزنید. آیا تعارضی دیدید؟!/ایسنا