ترک برداشته شیشه نازک تاب من

صفحه آخر - تاریخ: ۲۶-۰۶-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
امیر حسین ذاکری ‪-‬ در جلسه غیر علنی دیروز خیلی علنی وشفاف به موضوع شیرین "تاب آوری" پرداختیم. موضوعی که بارها ورد زبان شیرین سخنان و شیرین گفتاران و خادمان مردم یعنی مسئولین بوده است. چرا که به دفعات و مکررات در مقابله با مشکلات زندگی به مردم توصیه می‌کنند: تاب‌آوری داشته باشید تحمل کنید سختی‌اش همین صد سال اول است". جناب رئیس جمهور هم اخیرا گفتند: درمقابل کرونا و تحریم‌ها باید تاب‌آوری بیشتر شود.
در این راستا یکی از اعضای شورا یعنی جناب "نفس کش" از جا برخاست و فریاد زد: آهای نفس کش! اگر بارها تکرار کردم دیگر نفسی برایم نمانده این بار می‌گویم تاب و توانی هم برای تاب‌آوری نمانده. بنده بی‌تابم. سپس به صورت نمادین دور خورد هی چرخید تا سرش گیج رفت و افتاد زمین غش کرد. دور از جان بی‌جان شد اما چشمانش را به سختی باز کرد و گفت: بنده مرده‌ام میت شده‌ام چیزی درحد "برجام" شده‌ام پس به قول شاعر:" آیا می‌توان به باد گفت بایست؟ نه هرگز" پس به مرده هم نمی‌توان گفت: صبر کن تحمل کن!
همه خندیدند.
دیگری با دستکاری شعری از سهراب سپهری گفت: به سراغم اگر می‌آیید آهسته و تند فرقی ندارد هر جوری دوست دارید بیایید فقط از تاب‌آوری و تحمل نگویید که ترک برداشته شیشه نازک تاب من! همه خندیدند.
دیگری گفت: یکی از دوستان ژاپنی‌ام می‌گوید: اگه یه "ین" رو قیمت چیزی بره اصلا مدیران اقتصادی اگر هاراگیری نکنند حداقل باید فلنگ را ببندند بروند، عذرخواهی کنند و نیمه شب چمدانهای آن هم چمدان خالی‌شان را ببندند و بروند. آنوقت ما باید فقط تحمل کنیم. یکی ازدوستان گفت: آخی حیف. قرار بود اینجا هم ژاپن بشه‌ها؟ همه خندیدند.
دیگری گفت: مسئولی می‌گوید توقعات مردم را بالا نبرید. اما توقع دارند تاب ما بالا برود؟ به حقیقت که مادر او تاریخ است این حقیقت تاریخی را اعلام می‌کنم: "خسته شدیم" هر روز خبر می‌رسد فلان چی، فلان کالا کشید بالا، پس چی کشیده پایین؟ یکی از دوستان گفت: صبر و تاب من! همه خندیدند.
• لذا شورای پرندویسان خطاب به مسئولین این بیانیه را صادرکرد: لطفا توقعات خود را از مردم کم کنید. تاب و توان ما قیمت کالا نیست که بشود بالا کشید!