جوابیه شهرداری منطقه 19 تهران

حوادث - تاریخ: ۱۶-۰۵-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
احتراما؛ ضمن تشکر از درج مشکلات شهروندان محترم؛ بدینوسیله در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین مورخ 31/04/99 (ستون ارتباطات مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس در آن روزنامه به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد.
«درخصوص پیام مردمی درج شده در روزنامه آفتاب یزد مورخ 31/04/99 با موضوع عدم آبیاری کافی درختان بوستان شریعتی به استحضار می‌رساند: «آبیاری فضای سبز این بوستان به صورت روزانه انجام و آبیاری قطعات جنگل‌کاری آن نیز با توجه به نیاز آبی درختان و مدیریت منابع آبی از 5 روز یکبار به 4 روز یکبار کاهش
یافته است.