برگزاری کنکور قطعی شد

اجتماعی - تاریخ: ۵-۰۵-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصوب از برگزاری قطعی کنکور در روزهای مقرر خبر داد.به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به وضعیت برگزاری کنکور اظهار داشت: با افزایش روزهای برگزاری از ۲ روز به ۴ روز، سالن‌های محل برگزاری کنکور پس از هر آزمون ضدعفونی خواهد شد تا برای آزمون روز بعد مشکلی نداشته باشند.وی با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی شرایط را آماده برگزاری کنکور دانست و افزود: با رعایت پروتکل‌های مربوطه و استفاده از ماسک توسط داوطبین، کنکور امسال به نحوه مطلوب برگزار خواهد شد.استاندار تهران همچنین در مورد شرایط ذبح قربانی در عید قربان بیان کرد: معاونین بهداشتی ۳ دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران نحوه ذبح قربانی و عرضه آن را اعلام می‌کنند و حسب تاکید دکتر زالی فرمانده ستاد مدیریت مبارزه با کرونا هر سه معاونت دانشگاهی بر این امر نظارت
خواهند کرد.