جوابیه شهرداری منطقه 19

حوادث - تاریخ: ۱۸-۰۴-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
احتراما، ضمن تشکر از درج مشکلات شهروندان محترم؛ بدینوسیله در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین مورخ 11/04/99
(ستون ارتباطات مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس در آن روزنامه به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد.
«درخصوص پیام مردمی درج شده در روزنامه آفتاب یزد مورخ 11/04/99 با موضوع عدم آبیاری درختان بوستان شریعتی و خشک شدن درختان به استحضار می‌رساند: «آبیاری فضای سبز این بوستان به صورت روزانه و قطعات جنگل‌کاری آن نیز با توجه به نیاز آبی درختان و در راستای مدیریت منابع آبی هر
5 روز یکبار انجام می‌شود.»