بازگشایی سینماها و کنسرت‌ها از اول تیرماه

اجتماعی - تاریخ: ۲۲-۰۳-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در رابطه با مصوبه قبلی ستاد کرونا که در 17 خرداد ماه اجرا شد، گفت: مصوبات بازگشایی برخی مکان ها مانند مهدهای کودک و بحث های گردشگری اجرا شد و فعالیت های فرهنگی مانند سینما و تئاتر و کنسرت ها
از اول تیر ماه قابل اجرا است.
به گزارش برنا، محسن فرهادی افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با کرونا زندگی کنند.
بدین ترتیب برنامه های آتی این دستگاه ها باید منطبق بر رعایت موازین بهداشتی مقابله با کرونا باشد و کنترل ها بر روی اجرای
پروتکل های بهداشتی و در فضای کسب و کار رعایت شود. فرهادی با بیان اینکه تا 27 اردیبهشت وضعیت پروتکل ها در حد مطلوب بود، گفت: متاسفانه تا هفته گذشته و تا
15 خرداد ماه کل کشور 27 درصد و در شهر تهران که گلوگاه اصلی کسب و کار باشد 10.54 درصد رعایت پروتکل ها بهداشتی نزول پیدا کرد که زنگ خطری برای کشور است. زمانی می توانیم بازگشایی ها را ادامه دهیم و زندگی
مسالمت آمیزی با کرونا داشته باشیم که پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت کنیم.