پاسخ منطقه 19 شهرداری به یک پیام مردمی

اقتصادی - تاریخ: ۳۱-۰۱-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
احتراما؛ ضمن تشکر از درج مشکلات شهروندان محترم، بدینوسیله در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین مورخ 20/12/98 (ستون ارتباطات مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس در آن روزنامه به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد.
«درخصوص پیام مردمی درج شده در روزنامه آفتاب یزد مورخ 20/12/98 با موضوع از بین رفتن درختان در منطقه و پیشنهاد کاشت درخت جدید به استحضار می‌رساند: طی بازدید انجام شده از کوچه اردانی در خیابان ماهان، یک مورد ساخت و ساز مشاهده شد که هیچ‌گونه درختی در ملک یاد شده وجود نداشت. ضمن اینکه در این محدوده با توجه به بافت موجود قابلیت کاشت درخت جدید وجود ندارد.»