روز صفر

فرهنگی - تاریخ: ۲۴-۱۱-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
زهره نبی زاده‪-‬ «روز صفر» ساخته سعید ملکان دومین فیلمی است که درباره بی رحم ترین تروریست دهه‌های اخیر ساخته شده است. این فیلم بیشتر به تعقیب و مراقبت‌ها و در نهایت به دستگیری عبدالمالک ریگی می پردازد روشن است که این موفقیت بزرگ کاری گروهی و با شراکت تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته است. اما این سینماست که می تواند همه آن تلاش‌ها را در یک نفر خلاصه کند و قهرمانی را بسازد تا نماینده یک جمع باشد و مخاطبان راه آسان تری برای درک یک واقعه و ارتباط با آن داشته باشند و همچنین آشکار است که بسیاری از رویدادها غیر واقعی، تخیلی و برای تکمیل داستان و روایت به تصویر کشیده شده اند. در هر حال استقبال مخاطبان از این دو فیلم"شبی که ماه کامل شد" و "روز صفر" نشان می دهد که عامه مردم چگونه سپاسگزار کسانی هستند که شر اشرار را از مردم دور می کنند و آرامش و آسایش را به آنها هدیه می دهند. قابل ذکر است این سوژه آن قدر مهم است که می تواند دست ایه ای برای ساختن فیلم‌های دیگری با همین مضمون باشد شاید مهم ترین درونمایه این واقعیت تاریخی تحلیل چگونگی زندگی این افراد می باشد، محیط، انگیزه‌ها و منافعی که این چنین هیولاهایی را بوجود می آورد، پرورش می دهد و توان باز تولید آن را نیز دارد.