جلال جلالی زاده
برای ظریف خط و نشان نکشید

سرمقاله‌ها - تاریخ: ۸-۱۱-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
کشورما با مشکلات زیادی مواجه شده و یکی از مسائل مهم ایران مسئله تحریم است. مصاحبه اخیر ظریف در گفتگو با اشپیگل مبنی براین که حتی بعد از ترور سردار شهید سلیمانی مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و با رفع تحریم ها این موضوع امکانپذیراست، نیز در چارچوب منافع ایران باید قلمداد شود. ازهمین رو اظهارات وی نباید مورد هجمه قرار بگیرد. اما بااین حال دیروز شاهد تجمع علیه او در مقابل ساختمان وزارت خارجه و سردادن برخی شعارهاعلیه او بودیم .
دراینباره ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛
نخست اینکه مطمئنا وزیر خارجه ایران بدون هماهنگی و بی دلیل این اظهارات را مطرح نکرده است . ازاین رو نباید صرفا بعد ازترور سردار شهید سلیمانی همه چیز را پایان شده تلقی کرد.
ظریف اگر به عنوان یک وزیر خارجه نتواند اظهار نظرکند و دیگران برای او خط و نشان بکشند چگونه می تواند وزیر خارجه
باقی بماند؟
او حق دارد مواضع خارجی ایران را بیان کند. ظریف یک دیپلمات کارکشته است .
اما این که اکنون عده ای غیر قانونی تجمع کنند و علیه او سخن بگویند مطمئنا به نفع ایران نیست و طبیعتا اهداف جناحی و حزبی دارد .
شرایط جهان، این موضوع را می طلبد که کشورها به دنبال منافع خودشان باشند .مطمئنا مذاکره هم الزاما به معنای تسلیم در برابر مخالف و دشمن نیست . مذاکره این است که شما با قوه استدلال میتوانید مخالف را وادار به پذیرش آرای خود بکنیدو منظور ظریف هم مذاکره در قالب برجام بوده است .
مطمئن باشید اظهارات ظریف در گفتگو با اشپیگل راجع به آمریکا بی دلیل نیست و پشتوانه هایی فراتر از دولت داشته است. اما با این حال امروز فشارها به ظریف وارد می شود. در هرصورت قاعدتا ایران ضمن حفظ عزت، باید راه های مسالمت آمیز و دیپلماتیک را در اولویت راهکارهای خود
قراردهد.