آنچه معامله قرن به دنبال آن است

سیاسی - تاریخ: ۵-۱۱-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
مهدی مطهرنیا ‪-آنچه در منطقه و نظام بین الملل دیده می‌شود بهره برداری از چالش‌های موجود در خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی است. اسرائیل اکنون رابطه تنگاتنگی با برخی دولت‌های عربی دارد و امروز این ارتباط تنگاتنگ را آشکار ساخته است. در بستر این آشکارسازی ، جز از تهران‬
‪ موضع گیری شدیدی به عمل نیامده است .‬
‪آنچه که اکنون در عمل رخ داده، منجربه آن شده است تا چندی پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی با یک تیم پرجمعیت و متخصص به عمان برود و با پادشاه فقید عمان به عنوان یک چهره محبوب جهان عرب و مطلوب همه جناح‌های فکری دیدار کرده و از وی پذیرایی شایانی شود . طرح معامله قرن که قرار است چند روز دیگر رونمایی شود را باید نه به عنوان طرح صلح میان اسرائیل و فلسطین بلکه طرح میان اسرائیل و اعراب دانست . اگرچه چند روز آینده ازاین طرح رونمایی می‌شود اما از بندهای آن پیشتر پرده برداری شده است . ‬
‪کشورهای بزرگ تلاش می‌کنند تا از چالش‌ها به مثابه یک فرصت تام بهره برداری کنند . چرا که فرصت‌های آن را مورد توجه قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند تهدیدهای ناشی از چالش رانیز به فرصت تبدیل سازند. ایالات متحده نیز باتوجه به آنچه که در خاورمیانه گذشته است و در چهل سال اخیر با گذار از دوران نظم جهانی مبتنی بر دو قطب بلوک شرق و بلوک غرب و شکست اتحاد جماهیرشوروی تلاش خود را براین نقطه معطوف داشته است. این کشور از چالش‌ها بیشترین بهره را برده و زمینه‌های حضور و ظهور توامان خود را در منطقه هموار ساخته است .این در حالی است که آمریکا قبلا دراین منطقه حضور جدی نداشت و اگر حضوری بود حضور نیابتی در جهت حفظ منافع ایالات متحده بود که خود منطق و پیامدهای دیگری داشت . اکنون آمریکا توانسته است اسرائیلی که برای امت ودولت عرب به عنوان دشمن اصلی مطرح بود مانند دوست برای برخی از آن ها کند. ‬
‪بنابراین باید بگوییم طرحی که اکنون به عنوان معامله قرن مطرح است در ستون فقرات خود این مفهوم را به دنبال دارد تا کشور فلسطین را در کنار رژیم صهیونیستی و مقدمات به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط دولت‌های عربی مطرح کند.‬