سلول‌های گلبول قرمز ابرانسانی توسعه داده شدند

زندگی - تاریخ: ۲۹-۱۰-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
پژوهـــــشگران در مــطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند در آزمایشگاه موفق به توسعه سلول‌های گلبول قرمز ابرانسانی شده‌اند.به گزارش ایسنا ، محققان اخیرا موفق به ایجاد "گلبولهای قرمز ابر انسانی" شده‌اند. طی این روش گلبول‌های قرمز طبیعی خون با مولکول‌های دارویی مصنوعی پر می‌شوند و یک سلول ترکیبی قدرتمند را ایجاد می‌کند که دارو را به مکان‌های خاصی از بدن که پزشکان در نظر دارند، ارسال می‌کند.در حال حاضر پژوهشگران در حال توسعه چند روش تحویل داروی مختلف هستند که طی آن محققان ذرات مصنوعی و جدیدی را طراحی کرده‌اند که بسیار دقیق به محلی که مد نظر پزشکان است می‌روند و دارو را آزاد می‌کند. البته سیستم ایمنی بدن ما اساساً برای شکار و از بین بردن ترکیبات خارجی طراحی شده است بنابراین این ذرات را غالبا شناسایی کرده و آنها نمی‌توانند کار خود را انجام دهند.یکی از روش‌ها برای فرار از مکانیزم‌های دفاعی طبیعی بدن پنهان کردن مولکول‌های درمانی درون سلول است. گلبول‌های قرمز یکی از فراوان‌ترین سلول‌های بدن انسان هستند و تحقیقات پیشین نشان داده است که
آنها حامل مناسبی برای انتقال دارو به درون بدن هستند.