سهمیه بنزین دی‌ماه دیشب واریز شد

اجتماعی - تاریخ: ۱-۱۰-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کارت سوخت تمام خودروها ساعت دوازده دیشب شارژ شد. وی با بیان اینکه اول هر ماه کارت سوخت افراد شارژ می‌شود، اظهار کرد: این ماه نیز طبق روال در بامداد کارت سوخت تمام وسائل نقلیه شارژ شد و جای هیچگونه نگرانی نیست. برای خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبورنکردن از ۳۶۰ لیتر در کارت ذخیره می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است. / ایسنا