در حمایت و همراهی با یک گروه موسیقی خیابانی
حامى بعد از پنج سال دورى از کنسرت، در خیابان براى مردم خواند

فرهنگی - تاریخ: ۵-۰۷-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
حامی بعد از پنج سال دوری از کنسرت و اجرای زنده، چند روز پیش در خیابان درختی واقع در سعادت آباد تهران با تعدادی نوازنده خیابانی دو قطعه را اجرا کرد. به گزارش موسیقی ما، به گفته خود حامى در برنامه زنده رادیویى ، وی که با یکى از نوازنده‎هاى خود در حال عبور از خیابان درختی بوده با دیدن یک ارکستر هفت نفره به نام پلاک شصت که مشغول اجرا در پیاده رو بودند به تماشای آنها می‌ایستد. طبق گفته حامی نوازنده‌های این گروه خیابانی بسیار خوب و حرفه‌ای یک سری از
قطعات موسیقی را اجرا می‌کردند و عابران نیز بی‌توجه به اجرای بسیار خوب آنها از کنارشان می‌گذشتند. اجرای خوب این گروه جالب باعث می‌شود که حامی برای تشویق و احترام به اجرای حرفه‌ایشان در پیاده روى این خیابان، به آنها پیشنهاد اجرای یک قطعه به همراه‌شان را بدهد. این پیشنهاد غیرمنتظره توجه عابران و رهگذران خیابان درختی را نیز جلب می‌کند و در چند دقیقه‌ای که حامی و نوازندگان این گروه خیابانی در حال صحبت برای اجرای قطعه پیشنهادی حامی بودند، مردم بسیاری نیز تجمع کرده و موبایل به دست به تماشا و تصویربردارى از این اتفاق جالب می‌ایستند. حامی قطعه قدیمی غریب آشنا را با این ارکستر خیابانی اجرا می‌کند، پس از اتمام اجراى نصفه و نیمه این قطعه با تشویق و درخواست مردم قطعه می‌دونى دل اسیره را اجرا کرد. یک اجرای جالب و زیبا که منجر به اتفاقی می‌شود که تاکنون در موسیقی ایران سابقه نداشته. یک خواننده مطرح و معتبر به احترام اجرای حرفه‌ای یک گروه خیابانی، کنار آن‌ها می‌ایستد و می‌خواند و با این حرکت زیبا و انسانی توجه مردم را نیز به این نکته جلب می‌کند که موسیقی زیبا در هر شرایطی می‌تواند به وقوع بپیوندد. با این اتفاق حامی بعد از پنج سال که هیچ کنسرتی در تهران و سایر شهرها اجرا نکرده، در کمال شگفتى به یکباره در پیاده رو یک خیابان و با تعدادی نوازنده خیابانی برای مردم می خواند. اجرایی مثل همیشه زیبا که حسرت دور بودن چندین ساله این خواننده باارزش از صحنه های کنسرت را بیشتر می کند.