داروی فشارخون را قبل از خواب مصرف کنید

زندگی - تاریخ: ۲-۰۸-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
پزشکان براساس نتایج یک تحقیق بزرگ دریافتند که مصرف داروی فشارخون هنگام خواب اثربخشی بیشتری دارد.به گزارش ایسنا، این متخصصان معتقدند مصرف داروی فشارخون بالا درشب وهنگام خواب می‌تواند خطرحمله قلبی وسکته مغزی را به نصف کاهش دهد. کارشناسان اظهارداشتند که یافته‌های بدست آمده می‌تواند دستور مصرف چنین داروهای تجویزی را تغییر دهد هرچند این پرسش مطرح است که چرا مصرف داروی فشار خون بالا در شب این اثربخشی را دارد.محققان معتقدند اثربخشی بیشتر داروی فشارخون بالا هنگامیکه پیش از خواب مصرف شود به ساعت زیستی بدن مرتبط است و می‌توان گفت که روند فرآوریِ مواد و ترکیب‌های شیمیایی در بدن در طول
۲۴ ساعت متفاوت است.