در شورای فنی کشتی فرنگی اعلام شد؛
دعوت رسمی فدراسیون کشتی از محمد بنا برای بازگشت

ورزشی - تاریخ: ۴-۰۷-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در شرایطی با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد که از محمد بنا برای بازگشت به تیم ملی و قبول سرمربیگری این تیم دعوت شد. ضمن اینکه مدیر تیم‌های ملی هم از سمتش کنار رفت. به گزارش مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی جهت بررسی وضعیت عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران، تشکیل جلسه داد و مصوبات این جلسه به شرح زیر است:
۱- با توجه به اتمام قرارداد یکساله کادر فنی فعلی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور و ضرورت تعیین کادر فنی جدید برای سال فنی ۹۵-۹۴، همچنین عملکرد و نتایج ناخوشایند تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در رقابت های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا و خواست مردم کشورمان برای حفظ منافع ملی کشتی فرنگی ایران در المپیک، شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی از آقای محمد بنا مربی ارزنده کشتی فرنگی کشور، به عنوان گزینه اول، برای پذیرش مسئولیت سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل، دعوت به عمل می آورد. شورای فنی امید دارد با حضور بدون وقفه این مربی ارزنده، بتوان نتایجی در خور و شایسته برای کشتی فرنگی ایران در المپیک پیش رو، به دست آورد. شورای مذکور تا هشتم مهرماه منتظر اعلام نظر آقای بنا درباره پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت یاد شده، خواهد بود.
۲- با توجه به شرایط ناپایدار فنی، در عملکرد تیم های ملی کشتی فرنگی در رده های سنی نوجوانان و جوانان و ضرورت تقویت جدی شرایط فنی پشتوانه های فنی کشتی فرنگی کشور، که قهرمانان تیم ملی ایران، پس از المپیک ما خواهند بود، مقرر گردید به منظور تقویت برنامه های تیم های ملی مذکور در رده های سنی یاد شده، حسن بابک مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی کشور، به طور جدی تمرکز مدیریتی و فنی خود را تا پس از المپیک برزیل، صرفا معطوف به برنامه های فنی تیم های ملی کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان بنماید، کلیه امور مدیریتی و اجرایی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی تا المپیک، راسا از سوی فدراسیون کشتی و با هماهنگی کادر فنی ذیربط دنبال خواهد شد.