ادامه سیاست هویج و چماق آمریکایی

صفحه یک - تاریخ: ۲۲-۰۴-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
روز گذشته خبرها از عقب نشینی آمریکا از تحریم ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آنهم در آستانه نشست وزرای کشورهای جهان در سازمان ملل حکایت می کرد. این در حالی بود که زمان چندانی از اعلام تحریم آمریکا علیه برخی از مقامات کشورمان از جمله وزیر خارجه نمی گذرد. از این رو، باید اذعان کرد که عقب نشینی آمریکا از تحریم وزیر خارجه نشان از سر در گمی سیاسی این کشور است. البته با توجه به اینکه ظریف یک شخصیت
شناخته شده در سطح بین الملل محسوب می شود،
تحریم او ممکن است که منجر به تنزل
جایگاه روز افزون ایالات متحده در نزد افکار عمومی شود. زیرا از یک سو، دونالد ترامپ ادعا
می کند که آماده مذاکره با ایران است و از سویی در اقدامی عجیب، وزیر خارجه را تحریم می کند. این نشان از یک نوع پارادوکس در تصمیمات سیاسی دونالد ترامپ است که خود جایگاه سیاسی این کشور را در اذهان عمومی بیش از پیش زیر سوال می برد. از این رو، به نظر می رسد که عقلای آمریکایی در حزب جمهوری خواه، ترامپ را از این تصمیم منصرف ساخته اند. بدون تردید دو جناح دموکرات و جمهوری خواه در تغییر نگاه کاخ سفید نسبت به لغو تحریم ظریف موثر بوده اند. از این رو، این سیاست های دو گانه نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای ادامه سیاست هویج و چماق در قبال ایران است. چراکه این کشور از یک سو ایران را تحریم می کند و از سویی دیگر پس از اینکه تحریم برخی از مقامات کشورمان و تحریم ظریف را در سوم تیر ماه در دستور کار خود قرار داده است، روز گذشته در اعمال تحریم وزیر خارجه ضعف نشان می دهد و می گوید تحریم او را به تعویق انداخته است! این مهم در حقیقت نشان از سر درگمی سیاسی و استراتژیک کاخ سفید نسبت به ایران است و بیانگر این مهم است که او به هیچ روی نمی تواند یک تصمیم قاطع درباره ایران اتخاذ کند. ضمن اینکه تحریم ظریف به هیچ روی به نفع آمریکا نیست و همه درهای مذاکره را بر روی واشنگتن خواهد بست. چراکه تحریم وزیر خارجه تبعات بسیار سنگین سیاسی برای دستگاه دیپلماسی آمریکا در پی دارد. زیرا وزیر خارجه در راس همه تیم های مذاکره است و اگر بنا باشد روزی مذاکره ای میان ایران و آمریکا صورت بگیرد با تحریم ظریف، مذاکره ای هم به وقوع نخواهد پیوست. از سویی دونالد ترامپ به خوبی می داند که اگر ظریف را تحریم کند، مضحکه حزب دموکرات و...