خدایار سعیدوزیری
اصلاحات نیازمند خودانتقادی و اصلاح!

سرمقاله‌ها - تاریخ: ۲۰-۰۴-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
در روزها و هفته‌های گذشته، به طور مکرر شاهد اظهار نظرهای برخی افراد منتسب به جریان اصلاحات درخصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و ابراز نگرانی‌های ایشان از عدم استقبال مردم از نامزدهای اصلاحات بودیم. اظهارنظرهایی که باید گفت از سوی آنانی که خود را از بزرگان این جریان سیاسی تلقی می‌کنند و ظاهرا آگاه از اوضاع سیاسی کشور هستند، بس عجیب و شگفت‌آور است! یکی از لزوم اقدامات امیدبخش فراکسیون امید در این ماه‌های پایانی مجلس دهم سخن می‌راند، دیگری از قصد اصلاحات برای فرستادن افرادی به مجلس در انتخابات آتی که به قول ایشان یک سر و گردن از وزرای دولت بالاتر باشند می‌گوید و هم ایشان ادامه می‌دهد ...