اصلاحات نیازمند

گزارش - تاریخ: ۲۰-۰۴-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
خودانتقادی و اصلاح!
ادامه از صفحه اول
... مشکل این است که دوستان ما حاضر نیستند حتی نامزد شوند! خوب است بزرگان اصلاحات پیش از اظهارنظرها اندکی به فاصله نجومی میان وعده‌هایی که در انتخابات‌ پیشین مجلس و دیگر انتخابات‌ دادند و دستاوردهایشان
(بخوانید دست نیاوردهایشان!) در سال‌های گذشته نگاهی کنند تا شاید به جای اظهارنظر و تلاش برای جلب نظر مجدد مردم و وعده‌های مجدد برای اصلاح جامعه و سیاست و اقتصاد و... به پاسخ چرایی این عدم استقبال برسند و به اصلاح خود و رویه و عملکرد خود فکر کنند. اینگونه اظهارنظرها نه تنها کمکی به جلب حمایت آنانی که از رای خود به جریان امید ناامید شده‌اند نمی‌کند، بلکه آنان را از هوش و درایت سیاسی کسانی که با اعتماد به حمایت آنها از کسانی، به آنان رای داده‌اند نیز ناامید می‌کند! اصولا اصلاح و اصلاح‌طلبی امریست که از ذهن‌های جوان، پویا و خلاق امکان رشد و نمو پیدا می‌کند و سالخوردگان و بازنشستگانی که سال‌ها بر کرسی‌های گوناگون اجرایی و تئوری‌پردازی نشسته‌اند و عملکردشان نیز خوب یا بد روشن است، نمی‌توانند دعوی اصلاحطلبی داشته باشند، چرا که اصلاح‌طلبی امری پویاست که بنا به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه معنا و مفهوم آن تغییر می‌کند و لذا نمی‌تواند با افرادی ثابت به مسیر خود ادامه دهد. آنچه امروز به عنوان ثمرات و دستاوردهای لیست‌های امید و بازخورد اجتماعی و میزان رضایت رای‌دهندگان به جریان اصلاحات از منتخبینشان شاهدیم چه مثبت و چه منفی نتیجه راهبردها، تئوری‌ها و عملکردهای همین عزیزان است که پس از سال‌ها تجربه، امروز شاهد نتایج مثبت و منفی آن هستیم و اگر برآیند این عملکرد به زعم بسیاری از منتسبین به جریان اصلاحات و نه رقبا، برآیندی منفی بوده که نتوانسته رضایت مردم را محقق نماید، چرا باید بار دیگر مردم همان مسیر را رفته و با راهنمایی این افراد مسیر را انتخاب نمایند؟! به جرات می‌توان گفت امروز بزرگترین خدمتی که جریان اصلاحات می‌تواند به خود و جامعه کند، بازگشت به عقب و بررسی خطاها، استفاده از جوانان و اندیشه‌های نو در کنار تجارب سالخوردگان و تلاش نه برای کسب کرسی بیشتر که برای آرمان‌های واقعی اصلاحات است. به نظر می‌رسد اصلاحات پس از بیست سال در برخی موارد چنان دچار استحاله شده است که غالب اظهارنظرات افراد شاخص این جریان، معطوف به چگونگی پیروزی در انتخابات است اما در تمام ماه‌ها و سال‌های پیش از نزدیکی به انتخابات، اظهارنظر چندانی در مورد مسائل گوناگون کشور و یا حتی در خصوص عملکرد کسانی که با توصیه آنان، مردم آنها را برای ورود به نهادهای مختلف برگزیده‌اند، از این افراد شنیده نمی‌شود. امید است جریان اصلاحات به جای تلاش برای جلب نظر مردم با وعده‌هایی جدیدتر و با رنگ و لعاب زیباتر، تصمیم به اصلاح خود گرفته و بزرگان این جریان اگر دلسوز اصلاحاتند به خودانتقادی و بیان ضعف‌ها و تلاش برای رفع آنها روی بیاورند.