تب داغ مهاجرت

گزارش - تاریخ: ۲۰-۰۴-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
از برخی شهرها
ایرنا: ساکنان شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد تمایل به مهاجرت از این مناطق دارند و جمعیت آنها رو به کاهش است.گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص مهاجرت شهرهای کشور نشان می‌دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ یک سوم مراکز استان‌ها در کشور دارای خالص مهاجرت منفی هستند و افراد خارج شده بیشتر از افراد وارد شده به این شهرها هستند.در سایر مراکز استان به جز کرمان، خالص مهاجرت داخلی عددی مثبت است و نشان می‌دهد که مهاجرانی که وارد این مراکز می‌شوند بیشتر از افرادی است که از آن خارج می‌شوند.همچنین بر اساس این آمار، شهرهای کرج، رشت، شیراز، سمنان و قم بزرگترین خالص مهاجرت داخلی را داشتند و برابر آمار بیش از ۲۰ هزار نفر وارد این مناطق شدند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۴۰۴ هزار و ۹۹۶ نفر مهاجران وارد شهر تهران شدند. ۸۳.۱۹ درصد مهاجران به تهران از نقاط شهری، ۷.۰۹ درصد از مناطق روستایی و ۹.۳ درصد نیز از خارج کشور بودند. ۵.۶ درصد افرادی که به تهران مهاجرت کردند از کرج بود و اصفهان با ۲.۹۸ درصد، مشهد با ۲.۷ درصد و اراک با ۲.۰۱ درصد در مرتبه‌های بعدی مهاجر فرست به پایتخت قرار دارند. دیگر مهاجران به تهران به ترتیب از شهرهای اهواز، قم، کرمانشاه، شیراز، تبریز و اسلامشهر هستند. در این دوره زمانی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) حدود ۳۶۹ هزار و ۲۸۸ نفر تهران را ترک کردند. از این تعداد ۸۷.۴۴ درصد در نقاط شهری و ۱۲.۵۶ درصد نیز روستا را برای عزیمت خود انتخاب کردند.مهاجران تهرانی بیشتر به حاشیه شهر تهران مهاجرت کردند و بر اساس آمارها ۱۱.۶۹ درصد کرج، ۴.۶۸ درصد پرند، ۲.۷۹ درصد شهریار را به عنوان مقصد خود انتخاب کردند. مشهد، قم، رشت، اسلامشهر، سمنان و پاکدشت نیز در فهرست مهاجران تهرانی قرار داشت کارشناسان می گویند طی ماههای آینده ممکن است با حجم مهاجرت از تهران مواجه ‌شویم. چند سال قبل، ترافیک از کرج به تهران از شش صبح بود اما الان از پنج صبح شروع می‌شود؛ زیرا تعداد بیشتری از ساکنان تهران به کرج و شهرهای اطراف آن مهاجرت کرده‌اند. این امر می تواند به تدریج تبعات اجتماعی و روانی زیادی را به بار آورد.