پاسخ به انتقاد رسانه‌ای با عنوان
«در واگذاری بدون تشریفات معدن D19 مسئله فقط یوزها نیستند»

سیاسی - تاریخ: ۲۹-۰۳-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
پیرو درج خبری با عنوان «در واگذاری بدون تشریفات معدن D19 مسئله فقط یوزها نیستند» مورخ 31 اردیبهشت 1398 در صفحه 14 آن روزنامه، با استحضار می‌رساند.
محدوده آنومالی D19 در حاشیه پناهگاه حیات وحش دره انجیر واقع شده است و پیرو توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا مجوز عملیات پی‌جویی ماده معدنی آهن با شرح عملیات مشخص در چارچوب ماده یک قانون معادن مجاز شده است.
در قبال مجوز صادر شده، ارتقاء سطح حفاظتی مناطق کمکی بهاباد و شیرکوه یزد با مجوز اخذ شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار شورایعالی محیط زیست قرار دارد.
نکته حائز اهمیت اینکه فعالیت بهره‌برداری معدنی از بلوک D19 مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی است که صدور مجوز فعالیت معدن صرفا از طریق کمیته ارزیابی زیست محیطی و پس از بررسی دقیق اثرات مثبت و منفی طرح، امکان پذیر
خواهد بود.
در توافق صورت پذیرفته، تمدید هرگونه فعالیت معادن در منطقه حفاظت شده کوه بافق و پناهگاه حیات وحش دره انجیر نیز با محدودیت مواجه شده که عدم تمدید پروانه بهره‌برداری معادن فعال در داخل مناطق موصوف، گام مثبتی در حفظ زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی خواهد بود.