آنچه که مسلم است ایالات متحده

صفحه آخر - تاریخ: ۲۲-۰۳-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
به دنبال فشارهای کمر شکن بر ایران و
محدود سازی همکاری های بین المللی با تهران
است. دکترین محدود کردن همکاری های بین المللی با ایران، محاصره منطقه ای تهران و تبدیل ایران از چالش بین المللی به دشمن ایالات متحده آمریکا و نظام
بین الملل از سوی ترامپ بعد از روی‌کار آمدن
وی دنبال شده است. او تاکنون توانسته است با خروج از برجام و شناسایی
راه های دور زدن تحریم ها از سوی ایران به تعبیر بیژن زنگنه وزیر نفت واشنگتن به بلوغ شیطانی در ارتباط با جلوگیری از حرکت های ایران در دور زدن تحریم ها دست یافته است.
بنده سال‌ها پیش اعلام کردم زمانی‌که مسئله از وزارت خارجه به پنتاگون و از آنجا به «سی.آی. ای» از «سی.آی. ای» به وزارت خزانه داری آمریکا و سپس تشکیل گروه اقدام مشترک در آمریکا علیه ایران و معرفی سخنگویی در جبران برایان هوک عمل شد؛ هر یک از این موارد نشان دهنده جدی تر شدن مسئله ایران بر روی میز رئیس جمهور آمریکا تلقی
می شود. از این رو، از دهه های گذشته و با
مطرح شدن پرونده هسته ای ایران، تئوری جنگ نامتعادل علیه ایران رقم خورد و ایالات متحده تاکنون توانست با استفاده از چهارچوب های عملیاتی و تئوری ایران
را به یک بافت موقعیتی بکشاند. این
بافت موقعیتی اکنون می تواند در قالب تحریم های ایالات متحده حتی علیه اتحادیه
اروپا که در پی اجرای سازو کار موسوم به اینستکس برای انجام مبادلات تجاری با تهران بود، ضربه های خود را وارد کند. باید به طور جد گفت که تحریم نهاد متناظر ایرانی اینستکس امکان پذیر
است.
بدین مفهوم که ایالات متحده تلاش
می کنند که در چهارچوب مبادلات تجاری و بازرگانی خود با اروپا و اعضای موثر انسانی در ارتباط با ایران وارد عمل شده و فشارهای اقتصادی خود را از طریق ضوابط تجاری و بازرگانی اش با این کشورها اعمال کند. آنچه که در این میان صورت
می پذیرد مبادله مالی با تهران در چهارچوب برجام تلقی می شود و تنها شرکت هایی می توانند وارد مبادله با تهران شوند که از ریسک اقتصادی در جهت تحریم آمریکایی ها برخوردار نباشند. بنابراین شرکت های
اقتصادی تازه تاسیس یا شرکت های اقتصادی که مبادلات بازرگانی و تجاری با ایالات متحده ندارند در این میان باید با ایران همکاری کنند. اینجاست که می توان گفت این تحریم ها ‌ روی این شرکت ها کارگر نخواهد بود. اما تحریم های اقتصادی
بر دولت هایی که به هر تدبیر این شرکت در کشورهایشان به ثبت رسیده است و این کشورها به عنوان حامیان این شرکت ها یا جغرافیای زیستی ثبت این شرکت ها عمل می‌کنند با توجه به قدرت آمریکا با دستور العمل اجرایی ترامپ در قالب تحریم های آمریکا علیه ایران محدود
شوند.
به همین دلیل آمریکایی ها در تلاش خواهند بود تا مسئله حقوقی تحریم ها را حل و از این طریق تحریم های خود را بر کشورهای اروپایی در چهارچوب مبادلات بازرگانی وارد کنند. مزید بر آن، آمریکایی ها در سه سال اخیر با روی کار آمدن ترامپ نشان دادند که نه تنها به ریسک اقتصادی بلکه به ریسک های فرا اقتصادی برای شرکت هایی که از ریسک اقتصادی با ایالات متحده آمریکا در باب ارتباط با ایران برخوردارند، می اندیشند. به گونه ای که می توانند آنها را در قالب تهدیدات دیگری از معامله با ایران باز دارند. از این رو، تصور می رود که ماجرای اینستکس همان گونه وزیر خارجه آلمان گفته است، این ساز و کار نمی تواند چندان با توقعات اقتصادی ایران سازگار و در عین حال انتظار معجزه ای از آن توسط اروپایی ها
داشت.