پاسخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار به یک پیام مردمی

حرف مردم - تاریخ: ۲۵-۰۲-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
با توجه به انتقاد یکی از شهروندان در ستون پیام مردمی روزنامه وزین آفتاب یزد به تاریخ 14/02/1398 در خصوص لزوم نظارت بر بهداشت چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های میدان مرکزی میوه و تره‌بار، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پاسخ به این شهروند محترم و دیگر مخاطبان آن روزنامه وزین، توضیحات زیر را معروض می‌دارد.
1- سرقفلی واحدهای مختلف صنفی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به اشخاص واگذار شده و نظارت بر عملکرد آنها از جمله رعایت بهداشت از سوی ایشان، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مربوطه است.
2- با این وجود، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران به منظور نظارت موثر و مستمر بر عرضه محصولات و ارائه خدمات در اماکن موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و در راستای همکاری با سازمان‌های ذیربط، نسبت به در اختیار قرار دادن دفاتری جهت استقرار کارشناسان بهداشت محیط جنوب تهران، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی، اقدام نموده و همکاری های لازم را معمول
می‌نماید.