چرت بعد از ظهر مثل داروی کاهش فشار عمل می کند

زندگی - تاریخ: ۲۸-۰۱-۱۳۹۸, ۰۹:۰۱
نتایج پژوهش های جدید دانشمندان نشان داده است که خواب بعد از ظهر به اندازه دُز پایین داروهای فشار، در پایین آوردن فشار خون موثر است.به گزارش ایرنا، خواب بعد از ظهر میزان فشارخون در افراد مورد آزمایش را به اندازه 6 mmHg (میلی متر جیوه )کاهش داد. اهمیت این امر در آن است که حتی کاهش 2mmHg ای فشارخون نیز می تواند خطر بروز مشکلات قلبی و عروقی را تا 10 درصد کاهش دهد.