رئیس سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران:
دولت و نیروهای مسلح برای زلزله تهران آماده باشند

اجتماعی - تاریخ: ۱۹-۰۶-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: زلزله تهران یک مخاطره ملی است که دولت و نیروهای مسلح با فرماندهی واحد، باید تمامی امکانات در خصوص آمادگی برای مقابله با آن را بسیج کنند. احمد صادقی درباره آمادگی تهران دربرابر زلزله احتمالی افزود: تهران با امکانات شهری، استانی و ملی جوابگوی پوشش زلزله نیست البته اگر توانمندی سازمان نظامی به کمک دولت باشد، شاید بتواند پوشش خوبی درخصوص زلزله تهران صورت بگیرد.صادقی در خصوص شدت و گستره زلزله احتمالی تهران اظهار داشت: شدت زلزله احتمالی تهران به قدری زیاد و وسیع خواهد بود که از توان مدیریت شهری خارج است. براساس گزارش تهران سما، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، به شهروندان تهرانی هشدار داد که احتمال وقوع زلزله در تهران همیشه وجود دارد و باید در برابر آن آمادگی های لازم را داشت.