پاسخ منطقه 19 به یک پیام مردمی

پیام های مردمی - تاریخ: ۲۱-۱۲-۱۳۹۷, ۰۹:۲۱
احتراما در خصوص درج مشکلات شهروندان محترم، بدینوسیله در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین مورخ 01/12/97 (ستون ارتباطات مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس در آن روزنامه به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌‌گردد.
ضمن تشکر احتراما ضمن تشکر در پاسخ به پیام مردمی با موضوع هرس درختان خیابان شهید دشتی به استحضار می‌رساند: «با توجه به هرس درختان آن موقعیت در سال 1395، هرس درختان مذکور با توجه به شروع فعالیت حیاتی آنها به سال آتی موکول گردید.»