پاسخ منطقه 19 به یک پیامی مردمی

پیام های مردمی - تاریخ: ۲۱-۱۲-۱۳۹۷, ۰۹:۲۱
احتراما در خصوص درج مشکلات شهروندان محترم، بدینوسیله در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین مورخ 01/12/97 (ستون ارتباطات مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس در آن روزنامه به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌گردد. «احتراما ضمن تشکر در پاسخ به پیام مردمی با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به استحضار می‌رساند: «با عنایت به اینکه آدرس مشخصی از سوی شهروند محترم اعلام نشده است به استحضار می‌رساند با توجه به ساختار جغرافیایی محل موردنظر که در حریم واقع شده و قوانین و مقررات مربوطه و نقشه‌های طرح هادی، امور مربوط به کنترل ساخت و ساز در روستاها و شهرک‌ها زیر نظر دهیاری‌ها و بخشداری‌های مربوطه می‌باشد و کنترل ساخت و ساز در خارج طرح هادی از وظایف شهرداری می‌باشد که درحال حاضر ساخت و سازی در سطح ناحیه وجود نداشته و با تخلفات و ساخت و سازهای غیرمجاز احتمالی با قاطعیت برخورد
شده است.»