۶ کمیته فرعی کنگره استیضاح «ترامپ» را بررسی کردند
نانسی پلوسی: این مرحله را می‌توان «پیش استیضاح» خواند

سیاسی - تاریخ: ۲۳-۱۱-۱۳۹۷, ۱۲:۰۱
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی اعلام کرد که طی هفته گذشته، ۶ کمیته فرعی در مجلس نمایندگان آمریکا موارد احتمالی برای استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش مهر، به رغم عدم به کارگیری واژه «استیضاح» از سوی این کمیته‌های فرعی، آنها موظفند تا نظرات و نتیجه بررسی‌های خود را در قالب واژگانی محدودتر و کمتر تحریک آمیز به کار برند. اما پرسش‌های مطروحه در این کمیته‌ها
تقریباً معادل استیضاح است: آیا سوابق ترامپ در هنجارشکنی، سرپیچی از قانون و قانون شکنی
آشکار، از تضاد منافع گرفته تا ارتباطات
مشکوک با دولتهای خارجی، برکناری وی از سمت ریاست جمهوری را توجیه می‌کند؟ «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی گفته است که «ما باید ببینیم که واقعیات موجود چه چیزهایی هستند. ما نباید به یک دلیل سیاسی استیضاح کنیم و به یک دلیل سیاسی نیز نباید از استیضاح پرهیز کنیم. بنابراین باید ببینیم چه پیش می‌آید». وی در ادامه گفت که این مرحله را می‌توان «پیش استیضاح» خواند. پلوسی و متحدان وی در مجلس نمایندگان آمریکا برای موفقیت روند استیضاح، یک فرآیند دو گامی‌را مدنظر دارند. گام نخست، گردآوری مدارک قطعی دال بر سوء مدیریت- طبق قانون اساسی آمریکا جرمهای سنگین و تخطی از قانون- است که می‌تواند برای صدور حکم استیضاح کافی باشد. گام دوم نیز اقناع افکار عمومی‌از طریق موجه و ضروری جلوه دادن استیضاح و برخورداری آن از حمایت دو حزبی در کنگره به ویژه در سنای تحت کنترل جمهوریخواهان است؛ امری که تحقق آن تا حد زیادی دشوار به نظر می‌رسد. در این میان، دموکراتها بیشتر نگران تکرار تجربه تلخی هستند که جمهوریخواهان در سال ۱۹۹۸ پس از استیضاح «بیل کلینتون» رئیس جمهور وقت آمریکا با آن مواجه شدند: تبرئه شدن کلینتون در مجلس سنا و کاهش محبوبیت جمهوریخواهان در پی این استیضاح.