پیام محرمانه از واشنگتن برای بیروت:
مشارکت در بازسازی‌های سوریه ممنوع !

سیاسی - تاریخ: ۲۸-۱۰-۱۳۹۷, ۱۱:۱۵
سفارت لبنان در واشنگتن با ارسال پیام محرمانه به وزارت خارجه این کشور بر مخالفت آمریکا با دعوت از سوریه برای حضور در نشست اقتصادی بیروت تاکید کرده و نسبت به اعمال تحریم‌هایی علیه لبنان در صورت مشارکت این کشور در بازسازی‌های سوریه هشدار داد.به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار چاپ لبنان نوشت، سفارت لبنان در واشنگتن اعلام کرد، این پیام آمریکا پس از آن منتشر شد که هیئت دیپلماتیک لبنان موضعگیری واشنگتن نسبت به دعوت از سوریه برای شرکت در نشست یکشنبه آتی بیروت را جویا شد. در این نامه آمده است: ما از لبنان و همه کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌خواهیم از دعوت سوریه به این نشست خودداری کنند، همچنین از لبنان می‌خواهیم هیچ‌گونه اقدا‌می‌جهت تامین منابع مالی برای سوریه از جمله سرمایه‌گذاری‌ها یا ارسال مبالغی برای بازسازی‌ها را در پیش نگیرد و اینکه هرگونه حمایت پولی یا مادی از دولت بشار اسد (رئیس جمهوری سوریه) یا حامیان او احتمالا تحریم‌هایی را از سوی آمریکا به دنبال دارد.