هادی حق شناس نماینده سابق مجلس
Spv هنوز منتفی نشده است

سرمقاله‌ها - تاریخ: ۲۰-۱۰-۱۳۹۷, ۱۲:۰۱
ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا بنا به دلایلی نامعلوم متوقف شده اما به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز کاملا منتفی نشده است. خانم موگرینی گفته بود که با پایان سال 2018 و آغاز سال جدید میلادی این کانال فعال خواهد شد اما بنا به دلایل غیرعادی هنوز این امر محقق نشده است.
واقعیت این است که بعد از خروج امریکا از برجام ، حمایت سیاسی اروپا از برجام ادامه پیدا کرد و ایران امیدوار بود که این حمایت سیاسی تبدیل به حمایت اقتصادی شود.
با این حال هنگامی که امریکا با خروج از برجام قوانین بین المللی را نقض کرد ، اروپا مایل بود که از دستاورد ایجاد شده نهایت حمایت را داشته باشد.
ایران بی شک به خاطر منافع اقتصادی برجام بود که آن را پذیرفت و در حال حاضر هم اروپا حمایت سیاسی خود را دریغ نکرده است اما در شرایط حاضر به نظر می رسد فشار امریکا به اروپا آنها را به نحوی اسیر و حتی گرفتار کرده است گرچه اروپایی ها ادعای استقلال از امریکا را دارند اما به لحاظ اقتصادی وابستگی درهم تنیده ای به امریکا دارند . به هر روی ، با اینکه موگرینی قبلا وعده داده بود کانال مالی را میان ایران و اروپا عملیاتی خواهد کرد اما این امر تا کنون
محقق نشده است ضمن آنکه نفت ایران به اروپا بفروش می رسد اما کانال مالی برای پرداخت پول نفت هنوز مشخص نشده است. به نظر نمی رسد اروپا ایران را سرکار گذاشته باشد چون پای حیثیت آنان در میان است به این معنی که اگر بدعهدی اروپا ادامه پیدا کند و کانال مالی فعال نشود بی شک تاریخ قضاوت بدی در باره آنها خواهد کرد
چرا که این امر بدعتی خطرناک به بار می آورد و در نهایت موجب می شود که هیچ کشوری به وعده های اروپایی ها اعتماد نکند و این بی اعتمادی ضرر های جبران ناپذیری به اعتبار اروپا وارد خواهد کرد.