۸۲ درصد علت مرگ‌ها در کشور بیماری‌های غیرواگیر است

زندگی - تاریخ: ۲۹-۰۹-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ۸۲ درصد مرگ‌ها در سال ۲۰۱۷ در کشور به علت بیماری‌های غیرواگیر بوده است، گفت: مطالعه سلامت مادران و کودکان آغاز شده و زیرساخت مهمی برای
حوزه تحقیقات خواهد بود. دکتر رضا ملک‌زاده اظهارداشت: در سال ۲۰۱۷، ۳۸۰ هزار مرگ در ایران داشتیم که ۷ درصد آن مربوط به مادران و کودکان، ۱۱ درصد به حوادث و تروماها و
۸۲ درصد به علت بیماری‌های غیرواگیر بوده و این نشان می‌دهد نقش متخصصان کودکان در پیشگیری
از بیماری‌های غیرواگیر بسیار موثر است.