نشت متادون و مرفین در بازار نگران کننده است

اجتماعی - تاریخ: ۷-۰۹-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نشت داروهای مخدر مانند متادون و مرفین در بازار یک واقعیت نگران‌کننده است و وقتی در بازار ناصر خسرو می‌توانیم کارتن کارتن متادون بگیریم، نمی‌توانیم نشت دارو را به یک مرکز درمان اعتیاد نسبت دهیم و باید نشت دارو از سرچشمه بسته شود. به گزارش ایرنا، پرویز افشار افزود: هر جای چرخه تولید، توزیع، پخش و مصرف مواد شبه مخدر، امکان نشت وجود دارد اما این موضوع را باید رصد کرد. مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که داروهای درمان اعتیاد در اختیار مراکز درمان اعتیاد قرار گیرد زیرا بهترین جا برای داروهای درمان اعتیاد از این جهت که نشت نکند، کلینیک‌ها‌ و مراکز درمان اعتیاد است. تعداد شبه مخدرها زیاد است اما در کشور ما داروهای کدئین دار، متادون و مرفین بیشتر استفاده می‌شود. برای اینکه نشت شبه مخدرها به حداقل برسد و قابل رصد باشد، داروهای مخدر که اعتیاد آور هستند باید نشاندار شوند و از این رو سامانه «تی تک» راه‌اندازی شد. وی یادآور شد: متولی اصلی کنترل داروهای مخدر در کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو است، البته سیاستگذاری این امر در کمیته درمان پیش سازهای ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شود ولی مجری وزارت بهداشت است. قرار بود برای اینکه داروها فقط به دست بیماران واقعی برسد، وزارت بهداشت و درمان مکانیسمی طراحی کند که اینها در داروخانه‌ها‌ی بیمارستانی، داروخانه‌ها‌ی دانشگاهی یا دولتی و تعدادی از داروخانه‌ها‌ی منتخب قرار گیرد و با دستور پزشک در اختیار بیمار قرار گیرد.