دنبال کشف و شهود در بازیگری هستم

فرهنگی - تاریخ: ۹-۰۸-۱۳۹۷, ۱۵:۰۱
فرید سجادی حسینی بازیگر سینما که این روزها فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" را در چرخه اکران دارد، درخصوص آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: در حال حاضر چندین پیشنهاد برای بازی در سینما و تلویزیون دارم. برخی از آنها هنوز قطعی نشده اند اما در اثری سینمایی به ایفای نقش می‌پردازم. وی درباره چگونگی بازی و رسیدن به نقش در فیلم "مغزهای کوچک زنگ زده" افزود: بازیگری یعنی الهام گرفتن از محیط پیرامون و من به عنوان یک بازیگر موظفم به خوبی جهان پیرامون خود را نگاه کنم. همین نگاه شاید یکی از مهمترین دلایل برای رسیدن من به این نقش بود. یکی از نقاط مثبت برای هر بازیگر همبازی‌های وی در یک اثر هستند و در "مغزهای کوچک زنگ زده" بازی در کنار "لادن ژاوه وند" بهترین نوع الهام پذیری بود. بازیگر فیلم "ایتالیا ایتالیا" درخصوص چشم انداز خود در بازیگری تاکید کرد: من همیشه به دنبال کشف و شهود در بازیگری هستم. زیاد اهل جایزه و جشنواره و این نوع مسائل نیستم زیرا در بازیگری به دنبال چیزی مهمتر از جایزه هستم. به گزارش میزان، وی درباره دوران اوج خود در عرصه بازی در میانسالی افزود: خوشبختانه بعد از فیلم فروشنده اتفاقات خوب به سرعت برای من به وقوع پیوست. فروشنده نقطه عطف دوران بازیگری من بود و شاید همه بگویند که بعد از فیلم فروشنده نقشی با آن اهمیت بازی نکرده باشم اما من به این چیزها فکر نمی کنم و کار خودم را انجام می دهم زیرا معتقدم هر نقش خاستگاه و ارزش خود را دارا است.